شب سوم - محرم 92- حضرت رقیه

سهم من غم سهم تو نیزه      روسرم داره لاله می ریزه

روضه می خونم برای تو با قلب غمین     ارتفاع ناقه من زیاده از زمین

با سر افتادم پیش مادرم     سیاهی می رفت چشمای ترم

----------

می سوزه باز تاول پاهام         بی دلیل نیستش سرخی چشمام

دختر زار و گرسنه باز شده دردسر        هوس یک لقمه نان کردم ای پدر

مثل تو شدم ای امام من       ای شهنشه تشنه کام من

-----------

ای جان من همزبان من         فرش راه تو گیسوان من

بابا جونم مو پریشن شدی مهمون من         هستی یه بوسه بدهکار طلب جون من

گریه می کنم توکاخ ستم    شام و کوفه رو می ریزم به هم

/ 1 نظر / 39 بازدید