حضرت عبدالله شب پنجم

منم حسن زاده عبدا...     فدائی راه ثار ا...

من اومدم که دینمو یاری کنم    اگه بشه برای تو کاری کنم   جای بابام ازت طرفداری کنم

ثار ا...

-------------------

ای که شده فکرم ذکر تو         تو خیمه ها بودم فکر تو

منم داداش قاسم رزمنده ام              تو رو می خوام که از همه دل کنده ام               رهات نمی کنم عمو تا زنده ام            ثارا ...

------------------

عمو شده عشقت تقدیرم      اگه نباشی ، من می میرم

یتیمم و  از تو گرفتم آبرو       ببین داره میاد به سمت من عدو

جدا میشه سرم تو آغوشت عمو    ثار ا...

/ 0 نظر / 33 بازدید