اشک

این اشک نعمتی است که آسان نمی دهند       این فیض را همیشه فراوان نمی دهند

باید چو مادری که جوان داده گریه کرد                 ورنه اثر بر هر دل سوزان نمی دهند

پر میکنیم نقص تمامی سال را                        جز بین روضه فرصت جبران نمی دهند

ماه محرم است غنیمت شمار عمر                   بر هر کسی دیده گریان نمی دهند

مردن برای حضرت ارباب واجب است                 عشاق جز به روضه اوجان نمی دهند

باب الحسین باب عنایات فاطمه است              جز این مسیر راه به خوبان نمی دهند

ارباب من . زنوکر خود دل بریده ای                     خوبان مگر که دل به گدایان نمی دهند

/ 0 نظر / 19 بازدید