حضرت رقیه شب سوم

سحر شده شام راز من        خریده شد آخر ناز من

عمه بیا که هن زبونم اومده     غشق همیشه مهربونم اومده

فداش بشم بابائی جونم اومده    ثار ا...

-------------------------

حاجتمو امشب می گیرم      پای سر بابام می میرم

سه ساله هیچکسی ندیده قد کمون         خسته شدم خدائی از زخم زبون

رقیه رو دیگه حلال کن عمه جون   ثار ا...

----------------------

یتیم شدن خیلی دشوراه       دختر بی بابا سر باره

می دونم از حال دلم داری خبر        خیلی سراغ تو گرفتم هم سفر

حالا که اومدی منم امشب ببر       ثار ا...

-------------------

/ 0 نظر / 26 بازدید