دو طفلان حضرت زینب . شب چهارم

چشمای زینب شد بارونی       خواهرت آورده قربونی

تو قبله ای و کعبه مائی حسین        نبینمت یه وقت تو تنهائی حسین

ما اومدیم فدات بشیم دائی حسین      ثار ا...

----------------------------------

ما از غم عشقت دل خونیم        قبولمون کردی ممنونیم

یه لطفی کن به بچه های خواهرت      نزار خجالت بکشم از مادرت

ایشا ا... که بشیم فدای اکبرت          ثار ا...

-----------------------------

می باره از چشمام خون دل        قربونیام هستند ناقابل

می خوام گلام تو باغ تو پرر بشن        از علی اکبر تو زخمی تر بشن

دعام اینه ایشا ا... که بی سر بشن     ثار ا...

/ 0 نظر / 26 بازدید