زمینه شب دهم

خیمه های آل عبا     همگی در شور و نوا    چشم زینب غرق به خون  دل زینب عرق عزا

گوید گل من   با غمت چه کنم     من بدون توبا      حرمت چه کنم

لاله های سرخ .با غم . می شودپرپر اینجا

عصر فردا .پیش چشمم . می شوی بی سر اینجا

آقام آقام (2) یا ابن الزهرا ثارا... (4)

مهلتی ای خون خدا   تا ببینم روی تورا   بعد امشب حنجر تو    می رود بر نیزه اخا

زیر سم ستور    پاره پاره تنت     سنگ و تیرو سنان     می شود کفنت

ای برادر .سنگ کینه . می شکافد ابرویت

چکمه شمر . ستمگر. می خورد بر  پهلویت

آقام آقام (2) یاابن الزهرا  ثارا...(4)

/ 1 نظر / 30 بازدید
عباسیان

نوکری امام حسین (ع ) و اهل بیت سعادت میخواد خوشا به سعادتت ما را هم دعا کنید